www.nppc.sk #

Newsletter Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku

Vážení včelári, milí priaznivci včiel

Newsletter je štvrťročný elektronický časopis, ktorý sprevádza čitateľa činnosťou Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku (ÚVč). ÚVč funguje ako externé pracovisko Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Organizačne patrí pod vedenie Národného poľnohosodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so sídlom v Nitre, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Nasledujúce číslo bude publikované 30. 9. 2019.

Zoznam publikovaných čísel

Rok vydania Ročník/čislo Stiahni
2018 1/1 PDF
2018 1/2 PDF
2018 1/3 PDF
2018 1/4 PDF
2019 2/1 PDF
2019 2/2 PDF

„Vydavateľské údaje“

Vydavateľ

 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

  • Výskumný ústav živočíšnej výroby
   Hlohovecká 2
   951 41 Lužianky

   • Ústav včelárstva
    Gašperíková 599
    033 01 Liptovský Hrádok

Periodicita

Štvrťročník

ISSN 2585-9005

Redaktori

MVDr. Martin Staroň

Ing. Róbert Nádašdy

Ing. Jaroslav Gasper