www.nppc.sk #

Newsletter Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku

Vážení včelári, milí priaznivci včiel

Newsletter bol štvrťročný elektronický časopis, ktorý sprevádzal čitateľa činnosťou Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku (ÚVč) od roku 2018 do roku 2022. ÚVč funguje ako externé pracovisko Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Organizačne patrí pod vedenie Národného poľnohosodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so sídlom v Nitre, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na konci roku 2022 vyšlo posledné číslo časopisu. Od roku 2023 už časopis nebude vychádzať, ukončil svoju činnosť.

Zoznam publikovaných čísel

Rok vydania Ročník/čislo Stiahni
2018 1/1 PDF
2018 1/2 PDF
2018 1/3 PDF
2018 1/4 PDF
2019 2/1 PDF
2019 2/2 PDF
2019 2/3 PDF
2019 2/4 PDF
2020 3/1 PDF
2020 3/2 PDF
2020 3/3 PDF
2020 3/4 PDF
2021 4/1 PDF
2021 4/2 PDF
2021 4/3 PDF
2021 4/4 PDF
2022 5/1 PDF
2022 5/2 PDF
2022 5/3 PDF
2022 5/4 PDF

„Vydavateľské údaje“

Vydavateľ

 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

  • Výskumný ústav živočíšnej výroby
   Hlohovecká 2
   951 41 Lužianky

   • Ústav včelárstva
    Gašperíková 599
    033 01 Liptovský Hrádok

Periodicita

Štvrťročník

ISSN 2585-9005

Redaktori

MVDr. Martin Staroň, PhD.

Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

RNDr. Ing. Simona Benčaťová, PhD.