www.nppc.sk #

Newsletter Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku

Vážení včelári, milí priaznivci včiel

Newsletter je štvrťročný elektronický časopis, ktorý sprevádza čitateľa činnosťou Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku (ÚVč). ÚVč funguje ako externé pracovisko Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Organizačne patrí pod vedenie Národného poľnohosodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so sídlom v Nitre, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Nasledujúce číslo bude publikované 30. 9. 2021.

Zoznam publikovaných čísel

Rok vydania Ročník/čislo Stiahni
2018 1/1 PDF
2018 1/2 PDF
2018 1/3 PDF
2018 1/4 PDF
2019 2/1 PDF
2019 2/2 PDF
2019 2/3 PDF
2019 2/4 PDF
2020 3/1 PDF
2020 3/2 PDF
2020 3/3 PDF
2020 3/4 PDF
2021 4/1 PDF
2021 4/2 PDF

INFORMÁCIA O VÝPADKU ZÁZNAMU NOTIFIKAČNEJ REGISTRÁCIE

V dôsledku serverovej poruchy sa nám nepodarilo archivovať požiadavky na zasielanie notifikácii o vydaní nového čísla časopisu a to u tých z vás, ktorí ste o ne požiadali v termíne od 1.4.2021 do 2.7.2021. Za vzniknutý problém sa ospravedlňujeme. Na odber je možné sa naďalej prihlasovať v novom formulári.

„Vydavateľské údaje“

Vydavateľ

 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

  • Výskumný ústav živočíšnej výroby
   Hlohovecká 2
   951 41 Lužianky

   • Ústav včelárstva
    Gašperíková 599
    033 01 Liptovský Hrádok

Periodicita

Štvrťročník

ISSN 2585-9005

Redaktori

MVDr. Martin Staroň, PhD.

Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

Ing. Jaroslav Gasper, PhD.