www.nppc.sk #

Aktuality

Zrušenie školenia AÚVL 14.12.2018 Košice

Preškolenie plánované 14.12.2018 v Košiciach bolo z organizačných dôvodov zrušené. Podľa harmonogramu ostáva termín 1.02.2019 (UVLaF Košice).

V sekcii kurzov AÚVL-pokročilý sú vypísané nové termíny preškolení na koniec roku 2018 a začiatok roku 2019. Ak ste aktívny AÚVL a končí Vám 3 ročné obdobie platnosti osvedčenia, prosím nahláste sa na termín, ktorý Vám vyhovuje. Ďalšie termíny do konca roku 2019 realizované nebudú.

Viac...

Kvalita včelieho vosku priamo ovplyvňuje vitalitu našich včelstiev. Je preto dôležité poznať čím a v akej miere je zaťažovaný včelí vosk kolujúci medzi včelstvami. Tejto problematike sa venuje aj materiál "Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku". Publikácia bola vydaná Národným kontaktným bodom EFSA pod ISBN: 978-80-89738-14-4 a je voľne prístupná na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=111&id=13565 . Cieľom hodnotenia rizika boli hlavne rezíduá pesticídov. Vieme však, že problematické je aj falšovanie vosku, najmä pri voľnom obchode s ním a tiež v súvislosti, že pribúda nových chovateľov, ktorí sú odkázaní na nákup medzistien. V roku 2018 sme vykonali aj infračervenú spektroskopickú analýzu náhodne vybraných medzistien od výrobcov, ktorá bola zameraná na stanovenie prímesí (sterínu, parafínu a živočíšnych tukov). Podrobnejšie informácie o výsledkoch sa dozviete v IV. čísle Newsletter-u.

Stiahni materiál ...

Newsletter je štvrťročný elektronický časopis, ktorý sprevádza čitateľa činnosťou Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku (ÚVč). ÚVč funguje ako externé pracovisko Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Organizačne patrí pod vedenie Národného poľnohosodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so sídlom v Nitre, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čitať viac ...

NEWSLETTER

Ak máte záujem o zasielanie Newsletter-u ZAREGISTRUJTE SA

Navštívte stránku Newsletter ÚVč

Naši vedeckí partneri