www.nppc.sk #

Začínajúci včelár

Informácia o postupe úhrady pre účastníkov kurzu

Vážení účastníci kurzu, študenti. V doterajšej komunikácii sme Vás informovali o podanom vzdelávacom projekte, ktorý mal pre Vás zabezpečiť bezplatnú účasť na kurze a možnosť vydania certifikátu o účasti na základe akreditácie. Žiaľ, projekt nebol schválený a preto Vám v krátkom čase zašleme mailovú informáciu o spôsobe úhrady vložného. Upozorňujem, že vydávanie certifikátov bolo zvažované len v rámci podaného projektu PRV. Certifikáty teda vydávané nebudú a nebude tým pádom ani záverečný test. Túto informáciu dávame do povedomia tým z Vás, ktorí rátali s udelením certifikátu pre účely využitia dotačných titulov. Kurz teda ostáva pri svojej pôvodnej organizačnej štruktúre, teda za úhradu vložného získate praktické informácie a zručnosti pri práci so včelami.

Tešíme sa na stretnutie s Vami. Tím ústavu včelárstva.

Informácia pre účastníkov kurzu

Naše prvé stretnutie so skupinou A 11.-12.5.2019 a so skupinou B 25.-26.5.2019 sa blíži. Preto nám dovoľte pár organizačných informácii.

Na prvom stretnutí Vám podľa údajov z Vášho prihlásenia bude vystavená vizitka s čiarovým kódom. Tá Vám poslúži na evidenciu dochádzky na individuálnu voliteľnú včelársku prax ako aj na evidenciu účasti na teoretickej výuke. Bližšie informácie o jej používaní sa dozviete na prvom stretnutí. Ďalej informácia ku potrebným pomôckam. Budete potrebovať len poznámkový zošit a písacie potreby. Tiež nezabudnite na to, že sa za rôzneho počasia pôjde na včelnice, preto si zadovážte vhodné pracovné oblečenie. Ochranné pomôcky ako včelársky klobúk a rukavice Vám zapožičiame pred prácou na včelnici. Ak neviete či naozaj budete chovať včelstvá, nemusíte do týchto pomôcok investovať. Ak už máte zakúpenú včelársku kombinézu, bundu alebo klobúk a chcete ho použiť aj u nás, môžete tak samozrejme spraviť.

Ostáva nám už len dúfať, že budeme mať dostatok slnečného počasia, dobrú znášku, silné včelstvá a tiež všetci dobrú náladu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami. Tím ústavu včelárstva.

„O čo ide?“

Vážení priatelia prírody,
ak patríte medzi tých, ktorých oslovilo včelárenie natoľko, že sa mu chcú venovať prakticky, máme pre Vás ponuku praktickej výuky včelárenia na Ústave včelárstva.

Iste ste si všimli, že na našej stránke máme v ponuke kurz "Všeobecné včelárstvo", ktorý obsahuje informácie o základoch včelárstva. Tento kurz je akreditovaný, čo mu dáva váhu dokladu o nadobudnutí vzdelania v rámci takzvaného "Celoživotného vzdelávania". Vzhľadom na akreditáciou obmedzený čas sú v ňom informácie podávané veľmi v zhutnenej podobe a prax nám ukazuje, že včelári, ktorí ho absolvovali, mali záujem aktívne sa podielať na prácach na včelnici. Preto sa Vám snažíme ponúknuť takúto formu vzdelávania.

Kurz začínajúci včelár bude prebiehať formou dní (stretnutí) praktického včelárenia, ktorých termín bude volený operatívne podľa sezónnych prác. Rozpis, ako aj náplň jednotlivých stretnutí nájdete na tejto stránke. Celkovo sa bude jednať o 3 dvojdňové (vždy sobota a nedeľa) stretnutia. Počas dní praxe si budete môcť osvojiť zručnosti v rozširovaní včelstva, vytváraní nových včelstiev, odchove matiek, zbere a spracovaní medu a včelích produktov, zazimovaní včelstiev a liečení včelstiev. Svoje teoretické skúsenosti skonfrontujete s reálnou včelárskou praxou.

„Kde a ako?“

Všetky stretnutia budú realizované v budove Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku a na jeho priľahlých včelniciach - Vyšné Fabriky a Liptovská Maša. Pracovať budeme v malých skupinkách: 10 zvedavcov na jedného lektora vždy po dvojici alebo trojici pri úli, preto nás nebude veľa. Na jeden kurz sa môžu prihlásiť len 30-ti záujemcovia. V duchu "klasse statt masse" - kvalita namiesto kvantity. Ďalší uchádzači budú mať príležitosť v dodatočne vypísaných termínoch. Okrem vopred stanovených spoločných termínov kurzu môžete navštevovať naše pracovisko na individuálnu prax. To znamená, že podľa vašich potrieb si môžete dohodnúť s hociktorým našim včelmajstrom, ktorý deň by ste mali záujem zúčastniť sa pomocných prác na včelniciach. Sami si tak určíte koľko času chcete venovať praktickej výuke a zároveň môžete zažiť aj rozdielne prístupy ku chovu včelstiev.

A čo budete k absolvovaniu potrebovať? Pevné odhodlanie vytrvať možno aj napriek občasnému žihadlu z nepozornosti. Všetky pracovné a ochranné pomôcky, ktoré budete používať Vám počas trvania kurzu zapožičiame.

„Koľko to stojí?“

Kurz nie je sponzorovaný z financií Národného programu rozvoja včelárenia. Preto je spoplatnený.

Praktické stretnutia

Balík, kde je obsiahnuté predplatené všetkých 3 stretnutí v sezóne:

80 €/osobu

Strava a ubytovanie

Stravu a ubytovanie nezabezpečujeme. Každý účastník si ju musí zabezpečiť sám. Odporúčané ubytovacie kapacity nájdete na stránke Ubytovanie

Vložné bude možné uhradiť na základe výzvy na bezhotovostnú úhradu na účet VUŽV Nitra. Za Vašu priazeň vopred ďakujeme.

„Čo tým získam?“

Dozviete sa veľa o biológii včelstva a spoznáte základné princípy obhospodarovania včelstiev. Spôsob správneho získavania a správnej manipulácie s medom. Tiež vedomosti o tom, ako správne realizovať predaj z dvora. Získate informácie, čo je pre vaše začínajúce včelárenie investične nevyhnutné a naopak, do čoho investovať zo začiatku nemusíte.

Určite získate hlavne veľa včelárskych zážitkov a čo je ešte dôležitejšie, možno vybudujete nové včelárske priateľstvá.

Radi Vás u nás privítame a tešíme sa na spoluprácu. Váš tím Ústavu včelárstva.

Náplň praktických stretnutí

Skupina Dátum Náplň
A 11.-12.5.2019 Jarná prehliadka včelstiev; Rozširovanie včelstiev (kvitnutie repky a ovocných stromov).
B 25.-26.5.2019 Jarná prehliadka včelstiev; Rozširovanie včelstiev (kvitnutie repky a ovocných stromov).
A 20.-21.7.2019 Medobranie a tvorba nových včelstiev. Základy chovu matiek, tlmenie varroózy v období plodovania.
B 27.-28.7.2019 Medobranie a tvorba nových včelstiev. Základy chovu matiek, tlmenie varroózy v období plodovania.
A 7.-8.9.2019 Prehliadka a úprava včelstva pred kŕmením - rušenie medníkov, kŕmenie včelstiev, spôsoby výmeny matiek. Základy chorôb včiel.
B 14.-15.9.2019 Prehliadka a úprava včelstva pred kŕmením - rušenie medníkov, kŕmenie včelstiev, spôsoby výmeny matiek. Základy chorôb včiel.

NEWSLETTER

Ak máte záujem o zasielanie Newsletter-u ZAREGISTRUJTE SA

Navštívte stránku Newsletter ÚVč

Naši vedeckí partneri