www.nppc.sk #

Asistent úradného veterinárneho lekára - začiatočník

Popis

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára - začiatočník“ je určený pre tých z Vás, ktorých zaujíma zdravotná problematika včelstiev natoľko, že sa jej chcú venovať profesionálne. To znamená, že chcete vykonávať veterinárne kontroly na stanovištiach včelstiev vo svojom okolí.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky. Minimálne stredoškolské vzdelanie a minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel.

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu ovláda činnosti asistenta veteriná rneho lekára podľa § 10 ods. 12 písmena b.) Zákona o veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Z.z. Pozná príznaky nákaz a intoxikácii včiel, včelársku legislatívu a správny odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Okrem výkonu prehliadok vie v teréne odporučiť činnosti na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu včelstiev.

Najbližšie termíny školenia


KURZ ZAČÍNA O 9:00 RÁNO. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu, miesta konania alebo zrušenia kurzu najneskôr dva dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, skontrolujte prípadné zmeny.

Náplň školenia, dvojdňový kurz

Téma Lektori Počet hodín
Zdravotná problematika Staroň M., Toporčák J. 6 hodín
Nové smery vo včelárskej hygiene Gasper J. 2 hodiny
Platná legislatíva Papierniková E., Pastorek J. 3 hodiny
Centrálny register včelstiev Kantík P. 2 hodiny

Materiály

Nižšie nájdete prednášky a materiály, ktoré Vám môžu lektori poskytnúť pred školením, alebo po ňom. Niekedy je dobré si k jednotlivým snímkam urobiť krátke poznámky. Po dohode s prednášajúcim, že Vám chce poskytnúť nový materiál, vieme zoznam operatívne doplniť. Vyhneme sa tak nahrávaniu na usb disky.

Názov materiálu Autora
Kniha veterinárnych úkonov-vzor vyplnenia MVDr. Staroň Martin Stiahni
Register-vzor vyplnenia MVDr. Staroň Martin Stiahni
Prehlásenie AÚVL Ing. Pavel Kantík Stiahni
NV 504/2004 tlačivo Knihy vet. ukonov a Registra NV MPSR Stiahni
Prednaska - choroby MVDr. Staroň Martin Stiahni
Prednaska - ŠVPS SR MVDr. Erika Papierniková; MVDr. Ján Pastorek Stiahni

Výsledky

Podľa dátumu a miesta konania kurzu, ktorého ste sa zúčastnili, si môžete prezrieť zoznam úspešných absolventov kurzu. Ak sa v zozname nenájdete, je potrebné kurz a záverečný test zopakovať.

Termín Miesto konania Výsledok
22. - 23. 3. 2018 ÚVč, Liptovský Hrádok
5. - 6. 4. 2018 Liptovský Hrádok, Gašperíková 599, budova Ústavu včelárstva
×

Kurz úspešne absolvovali:
Bartko Michal - RVPS Levice ; Brezničan Ján - RVPS Žilina ; Cvečka Štefan - RVPS Bratislava-mesto ; Danišek Vladimír - RVPS Žilina ; Farkaš Marián - RVPS Dunajská Streda ; Gandžala Jozef - RVPS Banská Bystrica ; Gašparík Juraj - RVPS Nitra ; Horecký Miroslav - RVPS Martin ; Hrabovský Ján - RVPS Žilina ; Húserka Rastislav - RVPS Trenčín ; Jablonská Xenia - RVPS Banská Bystrica ; Krošlák Adam - RVPS Topoľčany ; Kurtiš Juraj - RVPS Trenčín ; Kútik Marek - RVPS Levice ; Magoč Ján - RVPS Žilina ; Márton Alexander - RVPS Komárno ; Martoník Jakub - RVPS Žilina ; Mihalovič Anton - RVPS Topoľčany ; Mihalovič Matej - RVPS Nové Zámky ; Monsberger Pavol - RVPS Senec ; Mucha Pavol - RVPS Nové Zámky ; Pavlík František - RVPS Senec ; Perrot Peter - RVPS Žilina ; Sabela Anton - RVPS Čadca ; Štetka Ivan - RVPS Komárno ; Štubňa Ivan - RVPS Banská Bystrica ; Štubňová Marie - RVPS Banská Bystrica ; Trojanovič Ján - RVPS Prešov ; Tvrdý Miroslav - RVPS Žilina ; Vonkomer Pavol - RVPS Levice ; Zelenák Pavol - RVPS Komárno
Gratulujeme
Osvedčenia AUVL sa zasielajú na jednotlivé RVPS podľa ich územnej príslušnosti ku trvalému bydlisku absolventa kurzu. Po dohode s príslušným ÚVL si ich môžete prevziať v termíne od 6. septembra 2018.

×

Kurz úspešne absolvovali:
Balogh Gejza - RVPS Trebišov ; Benčať Ladislav - RVPS Levice ; Bendík Milan - RVPS Veľký Krtíš ; Beňo Ján - RVPS Žiar nad Hronom ; Fodor Alexander - RVPS Liptovský Mikuláš ; Hýsek Martin - RVPS Trenčín ; Chmelina Marek - RVPS Trenčín ; Igaz Tomáš - RVPS Trenčín ; Kňava Pavol - RVPS Liptovský Mikuláš ; Kovacs Peter - RVPS Nové Zámky ; Kováč Ladislav - RVPS Rožňava ; Kožuch Jozef - RVPS Nové Mesto nad Váhom ; Kropil Vladimír - RVPS Prievidza ; Kuník Jaroslav - RVPS Senica ; Lehocký Milan - RVPS Levice ; Lipár Peter - RVPS Levice ; Mičo Miloš - RVPS Levice ; Močko Martin - RVPS Nové Mesto nad Váhom ; Olbert Michal - RVPS Trnava ; Poláček Ondrej - RVPS Nové Mesto nad Váhom ; Sivák Ján - RVPS Trenčín ; Szabatka Peter - RVPS Komárno ; Šamudovský Štefan - RVPS Michalovce ; Števko Róbert - RVPS Levice ; Štrigner Rudolf - RVPS Rožňava ; Štuller Roman - RVPS Žiar nad Hronom ; Šutorková Magdaléna - RVPS Žilina ; Tatár Karol - RVPS Prievidza ; Tomo Igor - RVPS Rimavská Sobota ; Tóth Martin - RVPS Levice ; Vajda Dušan - RVPS Zvolen ;
Gratulujeme
Osvedčenia AUVL sa zasielajú na jednotlivé RVPS podľa ich územnej príslušnosti ku trvalému bydlisku absolventa kurzu. Po dohode s príslušným ÚVL si ich môžete prevziať v termíne od 6. septembra 2018.

×

Na kurz sú záväzne prihlásení:

NEWSLETTER

Ak máte záujem o zasielanie Newsletter-u ZAREGISTRUJTE SA

Navštívte stránku Newsletter ÚVč

Naši vedeckí partneri