www.nppc.sk #

Podané projekty

Popis

Napriek tomu, že Ústav včelárstva podal v priebehu ostatných rokov niekoľko domácich a medzinárodných projektov na zabezpečenie zdroja financovania, do úspešného konca sa podarilo dotiahnuť len malú časť.

Doterajšiu podporu z Národného programu rozvoja včelárstva mal ÚVČ-LH iba pri projekte „Vedenie Centrálnej evidencie stanovíšť včelstiev“ a to vo výške cca 30 tis. Eur ročne (80% NPRV, 20% ÚVč). Z projektov aplikovanej vedy, ktoré boli zamerané aj k objasneniu úhynov, či k šľachtiteľskej práci, nebol podporený žiadny. Napriek tomu sme vo vlastnej réžii ÚVč, za pomoci UVLaF, KVL SR a zo súkromných zdrojov autorov realizovali práce, ktorých zoznam nájdete tu.

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete projekty smerované na podporu vedy z Národného programu rozvoja včelárstva (NV č. 135/2017 Z. z.) ktoré sme predložili v roku 2017.

Rok podania Názov Náklady projektu € Stav Zdroj Vlastný materiál
2018 Vedenie centrálneho registra chovateľov včiel a stanovíšť včelstiev na obdobie: august 2018 – december 2018 31 521,20 €/1rok realizované (80%)Národný program rozvoja včelárstva SR
(20%)NPPC-Ústav včelárstva
Stiahni
2018 HONEYcheck 37 067,99 €/1rok* zamietnutý (80%)Národný program rozvoja včelárstva SR
(20%)NPPC-Ústav včelárstva
Stiahni
2018 TOLbee 14 304,30 €/1rok* zamietnutý (80%)Národný program rozvoja včelárstva SR
(20%)NPPC-Ústav včelárstva
Stiahni
2017 TOLbee 13 937 €/3roky zamietnutý (80%)Národný program rozvoja včelárstva SR
(20%)NPPC-Ústav včelárstva
Stiahni
2017 TOXbee 48 323 €/3roky zamietnutý (80%)Národný program rozvoja včelárstva SR
(20%)NPPC-Ústav včelárstva
Stiahni

*Projekty HONEYcheck a TOLbee v roku 2018 boli rozpočtované na obdobie 1 roku, ich prevádzka je ale plánovaná zo strany ústavu na 3 roky.

NEWSLETTER

Ak máte záujem o zasielanie Newsletter-u ZAREGISTRUJTE SA

Navštívte stránku Newsletter ÚVč

Naši vedeckí partneri