www.nppc.sk #

Asistent úradného veterinárneho lekára - pokročilý

Popis

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára - pokročilý“ je určený pre tých z Vás, ktorým končí platnosť predošlého školenia. Jedná sa teda o preškolenie po uplynutí 3 ročného obdobia.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky. Absolvovaný kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára - začiatočník“

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu získa nové poznatky v oblasti zdravotnej problematiky včelstiev, šľachtenia včelstiev zameraného na odolnosť voči chorobám, v oblasti včelárskej dezinfekcie. Získa najnovšie poznatky v oblasti legislatívnych úprav. Praktické pozorovania získané z praxe môže formou feed back absolvent priamo konzultovať s odborným lektorom.

Najbližšie termíny školenia

KURZ ZAČÍNA O 9:00 RÁNO.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu alebo zrušenia kurzu najneskôr dva dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, skontrolujte prípadné zmeny.


Termín Miesto konania Stav prihlasovania
14. 12. 2018 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice zrušené
11. 01. 2019 Štátny veterinárny a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava školenie realizované
18. 01. 2019 Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599, 033 01 Liptovský Hrádok školenie realizované
25. 01 .2019 Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica školenie realizované
01. 02. 2019 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice školenie realizované
08. 02. 2019 Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2,Lužianky školenie realizované
15. 02. 2019 Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599, 033 01 Liptovský Hrádok školenie realizované

Náplň školenia, jednodňový kurz

Téma Lektori Počet hodín
Zdravotná problematika konvenčne chovaných včelstiev Staroň M., Sabo R., Toporčák J. 3 hodíny
Šľachtiteľská práca so zameraním na zdravie včelstiev Gasper J. 2 hodiny
Nové smery v hygiene a dezinfekcii vo včelárstve Gasper J. 2 hodiny
Platná legislatíva upravujúca činnosť AÚVL a ekonomické súvislosti Papierniková E., Pastorek J. 1 hodina
Intoxikácie včelstiev Čermáková T. 2 hodiny

Materiály

Nižšie nájdete prednášky a materiály, ktoré Vám môžu lektori poskytnúť pred školením, alebo po ňom. Niekedy je dobré si k jednotlivým snímkam urobiť krátke poznámky. Po dohode s prednášajúcim, že Vám chce poskytnúť nový materiál, vieme zoznam operatívne doplniť. Vyhneme sa tak nahrávaniu na usb disky.

Názov materiálu Autor Download
CHOROBY VČIEL A VČELIEHO PLODU Sabo R. Stiahni
Zdravotná problematika konvenčne chovaných včelstiev Staroň M. Stiahni
Asanácia a dezinfekcia vo včelárstve Staroň M. Stiahni

Výsledky

Podľa dátumu a miesta konania kurzu, ktorého ste sa zúčastnili, si môžete prezrieť zoznam úspešných absolventov kurzu. Ak sa v zozname nenájdete, je potrebné kurz a záverečný test zopakovať.

Termín Miesto konania Výsledok
11. 1. 2019 Bratislava
18. 1. 2019 Liptovský Hrádok
25. 1. 2019 Banská Bystrica
1. 2. 2019 Košice
8. 2. 2019 Nitra
15. 2. 2019 Liptovský Hrádok

Osvedčenia AUVL sa zasielajú na jednotlivé RVPS podľa ich územnej príslušnosti ku trvalému bydlisku absolventa kurzu. Po dohode s príslušným ÚVL si ich môžete prevziať v termíne od 15. apríla 2019. Informácia o úspešnom absolvovaní je poskytnutá súbežne s jej zverejnením na týchto strákach aj Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Vaše poverenie je preto možné bezprostredne po zverejnení Vášho úspešného absolvovania vo vyššie uvedenom zozname.
×

Mapa od parkoviska k pavilonu 39

×

Kurz úspešne absolvovali:
Barcaj Stanislav ; Brix Michal ; Búzek Imrich ; Cvečka Alojz ; Figura Stanislav ; Gallik Pavol ; Gaža Milan ; Guliš Ferdinand, Ing. ; Hanzlíček Pavol ; Hinca Róbert ; Horváth Jozef ; Hôžďala Ján ; Húšťava Štefan ; Karas Eduard ; Karkuš Ján ; Košťálová Jana ; Kubica Kamil ; Kubík Peter ; Lelkes István, Mgr. ; Matuš Štefan ; Méhes Ondrej ; Němeček Jozef ; Obert Michal ; Palčo Štefan ; Pechmann Ján ; Perička Stanislav ; Pochylý Oto ; Polák Jozef ; Polák Ján ; Porubsky Ludovít ; Praženka Marián ; Rehuš Marián ; Sadovsky Adam ; Sládková Gabriela ; Slatinský Richard ; Suchovský Peter ; Suchý Milan ; Sukupa Ján ; Svoboda Zdenko ; Tomek Bohumír ; Užák Štefan
Gratulujeme

×

Kurz úspešne absolvovali:
Dilong Ján ; Glevický Peter ; Hažík Miroslav ; Helemik Vladimír, Ing. ; Horváth Karol ; Chovanec Vladimír ; Chovanec Andrej, Bc. ; Jurášek Pavol ; Kahan Viliam ; Kavalek Pavol ; Klimek Juraj ; Korbeľ Jozef ; Košarišťan Peter ; Kozáčik Pavol ; Krafčík Herbert ; Krivoňák Jozef, Ing. ; Kubica Anton ; Kuljovský Milan ; Lešiga Jozef ; Macura Ondrej ; Matoš Ivan ; Maťuga Ivan ; Mikita Miroslav, Ing. ; Mravec František ; Ondko Emanuel, Ing. ; Pacura Dušan ; Pajdučák Dušan ; Papajčík Stanislav ; Rajman Ján ; Stranianek Marián ; Stropkai Ján ; Šromovský Tomáš ; Šuvada Ján ; Teren Miroslav ; Valiga Bohuslav ; Vislocký Slavomír ; Zápalka Ján ; Zumrik Stanislav
Gratulujeme

×

Kurz úspešne absolvovali:
Baranka Peter ; Baránková Danica ; Bartoš Milan ; Bátovský Marián ; Bízik Dominik ; Bucko Stanislav ; Budáč Juraj, Ing. ; Čipka Stanislav ; Daubner Juraj ; Debnár Milan ; Drozdík Ján ; Durdík Vladimír ; Ďurdík Ladislav ; Fašáneková Ivana ; Fekiač Jozef ; Flaška Štefan ; Fuska Štefan ; Gelien Jaroslav ; Golian Jozef ; Halaj Jozef ; Hašto Ivan, Ing. ; Hoffmann Michal ; Holečka Róbert ; Chmúrny Ján ; Jaďuď Miroslav ; Jančík Ondrej ; Janota Igor ; Jesenský Bohumil ; Kavčiak Andrej, Ing. ; Keblovský Peter, Ing. ; Kmeť Milan ; Kohút Peter ; Kokoška Marek, Mgr. ; Kováčik Miroslav, Ing. ; Krajčík Martin ; Kristeľ Ján, Ing. ; Labuda Vladimír ; Ľupták Jozef ; Macko Michal ; Majoroš Štefan ; Malata Ján ; Malatinec Juraj ; Maretta Vladimír Ing. ; Matúška Martin ; Mazúch Ján ; Michalov Karol ; Molnár Juraj ; Mozoľa Ján ; Nozdrovický Štefan ; Nozdrovický Štefan ; Oravec Jozef ; Oravec Alojz ; Pavlík Ján ; Piatrik Ján ; Pirháč Milan, Ing. ; Píš Ján, Mgr. ; Pišák Peter ; Puškár Ján ; Repáň Peter ; Rúfus Roman ; Sekerka Pavol ; Selčan Július ; Snopko Miroslav ; Stankovičová Jarmila ; Staňo Jozef ; Suja Miroslav ; Ševčík Miroslav ; Škultéty Jaroslav ; Švrlo Milan, Ing. ; Tabak Ján, Ing. ; Thomka Ľubomír, Ing. ; Tinaj Jozef , Ing. ; Tuček Ján ; Tušimová Anna ; Vician Ján ; Vician Jozef ; Vidhold Ján ; Vlček Ludvík ; Ziman Jozef, Ing. ; Zimerman Peter ; Žambor Juraj
Gratulujeme

×

Kurz úspešne absolvovali:
Bednarik Miroslav ; Bernath Peter ; Džavoronok Jozef ; Foťko Gabriel ; Foťko Michal ; Grech František, Ing. ; Jurek Jozef ; Krompaščík Bartolomej ; Marek Ján ; Micenko Michal, Ing. ; Mydla Michal ; Nemzet Martin ; Prokopič Marián ; Rusnáček Jozef ; Sokol Ján ; Varga Vincent ; Zajaroš Dušan, Ing.
Gratulujeme

×

Kurz úspešne absolvovali:
Adamec Peter ; Bako Juraj ; Belan Miloš ; Blšták Peter ; Bojda Jozef ; Bunček Rastislav ; Buzáši Norbert ; Ciling Ján ; Čačik Milan ; Denský Michal ; Gašparík Zdeněk ; Hyll Pavol ; István Miroslav ; István Pavol ; Jakubec Róbert ; Jókay Tibor ; Korista Štefan ; Kováčová Miroslava ; Krammer Anton ; Kukučková Anna ; Libant Ján ; Lőrincz Róbert ; Lukač Vasil ; Luky František ; Manzela Peter ; Mezei Ondrej ; Nagy Róbert ; Németh Ladislav ; Novosádová Anna ; Oravec Jozef ; Paulov Martin ; Raček Miroslav ; Rosa Stanislav ; Slížik Ondrej ; Špacír Jozef ; Špiner Ladislav ; Števčík Ivan ; Velčický Ľubomír ; Vlček Štefan ; Zimerman Peter ; Zólyomi Dezider ; Žňava Vincent ;
Gratulujeme

×

Kurz úspešne absolvovali:
Beňuš Štefan ; Ferjančík František ; Franek Albin ; Geleta Peter ; Geleta František ; Haluška Vladimír ; Hubčík Štefan ; Husár Tibor ; Húska Ľuboš ; Janík Viliam ; Juriňák Peter ; Kameník Pavol, Ing. ; Kaprálik Ján ; Kosa Martin ; Kostroš Jozef ; Krebes Gejza ; Kristofčák Štefan ; Kubinová Lýdia ; Laš Pavol ; Mateáš Jozef ; Mikuláš Štefan ; Mikuláš Ján ; Murín Pavol ; Papík Ferdinand ; Pindjak Ján ; Rapšík Peter ; Sárený Ján ; Sivoň Ján ; Spuchlák Alojz ; Stančík Juraj ; Stellár Ladislav ; Stellárová Kornélia ; Surovčíková Helena ; Štajer Ján ; Štefanica Ján ; Toifl Vladimír ; Tomaštík Milan ; Trojak Jozef ; Verníček Pavol ; Vrábeľ Dominik ; Žigo Jozef, RNDr. ; Žofaj Marek
Gratulujeme

×

Kurz úspešne absolvovali:
Antoška Jaroslav ; Bobrik Ján ; Boleš Vincent ; Cvacho Peter ; Dudoň Miroslav ; Fiačan Ivan ; Géci Tomáš ; Geciová Katarína ; Grivalský Jozef ; Hamrák Miroslav ; Hečlo Ján ; Husárik Dušan ; Korem Jozef ; Michalko Ján ; Orinčák Ján ; Piovarči Martin ; Polóni Ľubomír ; Rybovič Milan ; Štibraný Milan ; Tomčák Jozef ; Uličný Dušan ; Vavrica Milan ; Vrbičan Ján ; Zábojníková Anna
Gratulujeme

×

Na kurz sú záväzne prihlásení:

NEWSLETTER

Ak máte záujem o zasielanie Newsletter-u ZAREGISTRUJTE SA

Navštívte stránku Newsletter ÚVč

Naši vedeckí partneri