Infoweb Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku

„Školenia v roku 2018“

Nové termíny kurzov na obdobie roku 2018 budú vyhlásené v novembri 2017

Nahlasovanie bude prebiehať, podobne ako uplynulý rok, cez on-line formuláre k jednotlivým kurzom. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

×

Výsledky

Zo školenia AÚVL 27.2.2017 v Spišskej Novej Vsi nájdete výsledky v menu AÚVL-pokročilý.
Zo školenia AÚVL 17.2.2017 v Nitre nájdete výsledky v menu AÚVL-pokročilý.
Zo školenia AÚVL 18.3.2017 v Prievidzi nájdete výsledky v menu AÚVL-pokročilý.
Zo školenia AÚVL 20.3.2017 v Rožňave nájdete výsledky v menu AÚVL-pokročilý.
Zo školenia AÚVL 25.3.2017 v Košiciach nájdete výsledky v menu AÚVL-pokročilý.
Zo školenia AÚVL 31.3.-1.4.2017 v Liptovskom Hrádku nájdete výsledky v menu AÚVL-začiatočník.
Zo školenia AÚVL 8.4.2017 v Liptovskom Hrádku nájdete výsledky v menu AÚVL-pokročilý.
Zo školenia AÚVL 21.-22.4.2017 v Liptovskom Hrádku nájdete výsledky v menu AÚVL-začiatočník.
Zo školenia Ekologický chov včiel 3.3.2017 v liptovskom Hrádku nájdete výsledky v menu Eko-chov včiel.
Zo školenia Chov včelích matiek 28. až 29.4.2017 v Košiciach nájdete výsledky v menu Chov matiek.
Zo školenia Všeobecné včelárstvao 12. až 13.5.2017 v Liptovskom Hrádku nájdete výsledky v menu Všeobecné včelárstvo.
Zo školenia Chov včelích matiek 23. až 24.6.2017 v Liptovskom Hrádku nájdete výsledky v menu Chov matiek.

Osvedčenia o absolvovaní školení AUVL budú zasielané na príslušné RVPSky podla trvalého bydliska účastníkov v priebehu mesiaca máj.

Jednotlivé RVPS majú v CRV prístup k údaju o absolvovaní školenia jednotlivými AUVL už v priebehu jedného týždna po školení.