www.nppc.sk #

Aktuality

V sekcii kurzov sme pre záujemcov o tématiku chovu matiek pripravili pre rok 2019 tri termíny. Pre záujemcov o kurz inseminácie včelích matiek jeden kurz.

Chov vč. matiek... Inseminácia vč. matiek...

V sekcii kurzov AÚVL začiatočník sú vypísané nové termíny školení na rok 2019. Termín v Liptovskom Hrádku je už naplnený. V Košiciach sú ešte voľné miesta. Ak máte 5 ročnú včelársku prax a chcete vykonávať činnosti asistenta úradného veterinárneho lekára v oblasti chovu včiel, prosím nahláste sa na zvišný termín. Ďalšie termíny pre AÚVL do konca roku 2019 realizované nebudú.

Viac...

Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel u chovateľov včelích matiek na rok 2019

Štvrté číslo elektronického časopisu E-newsletter Ústavu včelárstva Vám prináša podrobné informácie o spôsobe odberu a zasielania vzoriek tak pre chovateľov včelích matiek, ako aj pre kočujúcich včelárov. Dočítate sa aj ďalšie informácie o kvalite medzistienok a o ďaľších zaujímavých témach. Viac vo IV. čísle Newsletter-u.

Kvalita včelieho vosku priamo ovplyvňuje vitalitu našich včelstiev. Je preto dôležité poznať čím a v akej miere je zaťažovaný včelí vosk kolujúci medzi včelstvami. Tejto problematike sa venuje aj materiál "Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku". Publikácia bola vydaná Národným kontaktným bodom EFSA pod ISBN: 978-80-89738-14-4 a je voľne prístupná na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=111&id=13565 . Cieľom hodnotenia rizika boli hlavne rezíduá pesticídov. Vieme však, že problematické je aj falšovanie vosku, najmä pri voľnom obchode s ním a tiež v súvislosti, že pribúda nových chovateľov, ktorí sú odkázaní na nákup medzistien. V roku 2018 sme vykonali aj infračervenú spektroskopickú analýzu náhodne vybraných medzistien od výrobcov, ktorá bola zameraná na stanovenie prímesí (sterínu, parafínu a živočíšnych tukov). Podrobnejšie informácie o výsledkoch sa dozviete v IV. čísle Newsletter-u.

Stiahni materiál ...

Newsletter je štvrťročný elektronický časopis, ktorý sprevádza čitateľa činnosťou Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku (ÚVč). ÚVč funguje ako externé pracovisko Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Organizačne patrí pod vedenie Národného poľnohosodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so sídlom v Nitre, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čitať viac ...

NEWSLETTER

Ak máte záujem o zasielanie Newsletter-u ZAREGISTRUJTE SA

Navštívte stránku Newsletter ÚVč

Naši vedeckí partneri